ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงาน


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
331/7 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5674 1314   /  โทรสาร 0 5672 1036 ต่อ 0
Email : phetchabun@otep.mail.go.th