คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ Infographic ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว