คณะผู้บริหาร สกสค. ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่

คณะผู้บริหาร สกสค. ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่ 

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

Cm6gLABaAg_1475555359

fjngCv6mHr_1475555359