พิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันคล้ายวันสถาปนา ๙ กันยายน ๒๕๕๙

พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สกสค.ครบรอบ 13 ปี 9 ก.ย.59