สกสค. เผยยอดสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

149354432_2789968304592124_1124952581554512834_n

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี สามารถนำไปเป็นแนวทางการเปิดรับสมัครสมาชิกในครั้งต่อไปได้ โดยจะเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ และหาวิธีการเข้าถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น เน้นสื่อสารเรื่องความโปร่งใสขององค์กร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสนใจ และมียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ จะนำข้อผิดพลาดในครั้งนี้ มาพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้นในการรับสมัครครั้งต่อไป
สำหรับยอดผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 20,177 ราย สมาชิก ช.พ.ค. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10,359 ราย สมาชิก ช.พ.ส. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย) จำนวน 9,818 ราย ทำให้ขณะนี้มีจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. เพิ่มขึ้นรวมแล้วประมาณ 952,833 ราย และจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประมาณ 396,013 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)