ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564