ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561

background-2359805_960_720