ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ คนใหม่เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญโชค พลดาหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ คนใหม่เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรรณ์ เพื่อรายงานตัวและรับนโยบายตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

2547

2539

2551