ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะกรรมการดำเนินงานสอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด