ร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์