ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในที่ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2564