เข้าร่วมประชุม

ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม “เรื่องการจัดงานวันครูประจำปี 2558 “

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1  ณ วันที่ 7 ม.ค.2558

10911401_331880167000528_7472783643746075823_o