กองทุน ช.พ.ค. อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้แก่องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 600 ล้านบาท

อนุมัติปล่อยเงินกู้ให้แก่องค์การค้า