การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สกสค.เพชรบูรณ์

การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่สมาชิกสังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์
วันพุทธที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สกสค. ยุคใหม่ครองใจผู้รับบริการ” และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

1 2

3 4

5 6

7 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_75

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_69 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_68

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_74 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_199 118296040_637740533806773_3207221821274330047_o ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_139999

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_10 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_6

S__6725645 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_66

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_166 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_167

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_149 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_146

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_145 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_143

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_94 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_100

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_97 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_62

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_61 ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ_66

S__6725648 S__6725646

118149522_637739997140160_2913161390818602845_o S__30449682

S__30449683 S__6725649

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจ