งานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ให้เกียรติมาเปิดศูนย์ดูแลครู

และบุคลากรทางศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่  17  พฤศจิกายน  2559

งานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการ