ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

15942449_1348818501806268_584985573_n 16010230_1348818771806241_1809905317_o 15991962_1348818551806263_106888822_o 16106472_1348818728472912_1135317522_o 15555509_1348818751806243_246353079_o

15991543_1348818721806246_802507396_o