ธนาคารออมสิน ร่วมมือกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ตั้งโต๊ะเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารอมสิน