นายบุญเสริม สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ภาพนิ่ง1

ezjftTNx9y_1475032875

TET310LgOQ_1475032875