ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2561

IMG_4432
IMG_4433