ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2560

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2560  ณ ห้องประชุมเกษมสัมพันธ์  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

21199789_722681247920416_5366447257448100300_o

21167829_722681191253755_630794407005228260_o

21167745_722681404587067_407296690022677070_o

21083406_722681311253743_4996009518583867698_o

21083652_722681481253726_6790874205294918839_o

21106559_722685081253366_363824411404232427_n

21122270_722681244587083_2919751724789844026_o

21125723_722681187920422_4276147948621331221_o