ประชุมคัดเลือกครูที่มีหนี้วิกฤติเพื่อเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการแผนพัฒนาชีวิตครู

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร  ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมคัดเลือกครูที่มีหนี้วิกฤติ  เพื่อเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการแผนพัฒนาชีวิตครู  ในวันที่ 12 มกราคม 2560  ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

15873090_614295685425640_4421927657148713412_n 15895311_614295708758971_1521228571039750018_n