ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์  จัดประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันพฤหัสบดีที่  8  ธันวาคม  2559 เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 251 คน

ภาพนิ่ง1