ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ครบ 6 เดือน
สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ที่ได้มาให้ความรู้ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป

S__24174695

S__24174690

S__24174659

S__24174674

S__24174673

S__24174642

S__24174677

S__24174650

S__24174637

3B1BFA3B-E483-4660-A827-F0191E2BAF45

48BA1694-18BB-4C4F-A75F-C9AFA9EB50D3

6E35591E-4D05-4B10-B179-EE464814ED84

E07DA265-844A-435D-8117-9B705A7C3E12