ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3

วันนี้เวลา 9.00 น. ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และชี้แจงสิทธิสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่สมาชิกพึงได้รับ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

104066 104067 104068 104069 104071 104072 104074 104076 104077