ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่มาขอรับคำปรึกษา

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางสาวดวงสมร กินขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
บริการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และคำแนะนำสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับจากสวัสดิการจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. แก่สมาชิก
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีบริการ แก่สมาชิกทุกท่านดุจญาติมิตร
“คำชื่นชมของสมาชิกผู้มาเยือนนี่คือกำลังใจของพวกเราชาวสกสค.”
ชี้แจ้ง