มอบพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ส่งพวงหรีดเคารพศพ  นางสุภาภรณ์  ปิ่นอนงค์ สมาชิก ช.พ.ค.(จ่ายค่าจัดการศพจำนวน 200,000 บาท)

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  ณ วัดเพชรวราราม  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

S__7495684 S__7495685 S__7495686