มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

สนง.สกสค.เพชรบูรณ์ โดยดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สนจ.พช. มอบเงินค่าจัดการศพพร้อมหรีดเคารพศพให้คู่สมรสนางลาวัลย์ กัลยาประสิทธิ์ สมาชิกชพค.สังกัด สกสค.เพชรบูรณ์

ช.พ.ค.1

ช.พ.ค.2