มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2560  ดร.พีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร  ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมเจ้าหน้าที่มอบเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ชพส.

กรณี นายนิพนธ์ อินแนน ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ  ติดเชื้อในปอดรุนแรง

มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.