มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

สนง.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนางสำเนียง บางสัมฤทธิ์  สมาชิก ชพส. คู่สมรสนายพีระพล บางสัมฤทธิ์  สมาชิกชพค. สังกัดบำนาญ สพป.พช.เขต2  ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ มะเร็งปอด  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สนจ.พช.มอบเงินค่าจัดการศพให้คู่สมรสสมาชิก ชพส. พร้อมทั้งอธิบายวิธีการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวในส่วนที่เหลือให้ทายาทสมาชิกทราบต่อไป

ช.พ.ส.1