มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรากูร ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์  มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นายสกิต ศิริมาตย์

ข้าราชการบำนาญ สพป.พช.เขต 3  ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ ปอดติดเชื้อ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน