รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 62

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 62 โดย ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ประธานกรรมการ ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการฯมรภ.อุตรดิตถ์ ผอ.เชน บุญเผือก อดีต ผอ.กลุ่มแผนงาน สพป.พล.1 และน.ส.ญาจิต แสงหิรัญ นักวิชาการ สกสค./ได้รับคำชมจากคณะ กรรมการฯ สกสค.พช.ทำงานเพื่อเพื่อนครูจริง ๆ จากคำขวัญ ” ครอบครัวครูเราดูแล …เรามีครูในหัวใจ …เพื่อนของครูอยู่ที่นี่ ..สกสค.ยุคใหม่ ครองใจผู้รับบริการ ” ด้วยหลักการทำงาน “ มีทาง วางธง ทุ่มเท สามัคคี ” และได้รับเลือก เป็น Best Pacetice โครงการ ” “เพื่อนคู่คิด ครูผู้กู้ ผู้ค้ำ” : ดูและแบบบูรณาการ
71016315_1818141451686733_5114479081663308193_n

83690524_1818141548353390_205283433355432170_n

106130664_1818141468353398_2900031452564371649_n

106616050_1818141401686738_4268923184199010038_n