สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ นำร่อง ทำ MOU 16 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นประธานเปิด”การสัมมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา” และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กับประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (กลุ่มนำร่อง) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 16 แห่ง

18319064_669346403253901_8528992404917561033_o18320752_669343693254172_1724595156656564763_o18320721_669344853254056_4856693261989183370_o18402096_669344133254128_4376616118142242631_o18359326_669343973254144_1044171129663539248_o18278911_669343833254158_4071385669130100263_o 18402162_669343843254157_4882843338638697496_o18278931_669344383254103_4887984071949475287_o 18279071_669345106587364_7893678747709522230_o 18422239_669346473253894_1260268024473522621_o18319208_669343963254145_643875776460839751_o18422332_669344323254109_7310464366548506879_o18319154_669346446587230_4747366040151881718_o18320675_669344856587389_2353546056451410657_o18404060_669344369920771_8667776056285337152_o18318932_669344573254084_2253205020434797293_o18278896_669343516587523_6338359119300005553_o 18320423_669344373254104_9104546183846379786_o18358769_669343526587522_5300470504437984861_o 18402204_669345149920693_4700597115934424364_o18319179_669344589920749_3798950938533348141_o18358823_669345153254026_5120230061958104526_o