สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกสัญจรรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีปกติ / กรณีพิเศษ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกสัญจรรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีปกติ / กรณีพิเศษ และการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ขอเชิญชวยครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.เชิญมาสมัครสมาชิกได้ตามสถานที่ที่ท่านสะดวกในวัน เวลา ดังต่อไปนี้

Screenshot_1