สกสค. เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ร่วมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

303f5770741bb6adc38a7ccfeea9ef81