สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ ฯลฯ จากคณะผู้ตรวจสอบภายใน

ดรพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร ผอ.สกสค.เพชรบูรณ์  ได้ประชุมร่วมกับ คณะตรวจสอบภายใน จาก สกสค.ส่วนกลาง นำทีมโดย คุณมุกดา นามโยธา และคณะ  ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 17-21 ม.ค.2560  ด้วยกัลยาณมิตร และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาของเพชรบูรณ์ ตามนโยบาย ของท่านเลขาฯ สกสค.ดร.พิษณุ ตุลสุข ด้วยหลักการที่ว่า”มีทาง วางธง สร้างทีม ทุ่มเท”

16142754_734917330009156_3368014730920011916_n
16142530_734917366675819_8394575411008232484_n

16114856_734917683342454_3191048894494570295_n

16105975_734917633342459_8880660510305214096_n