สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำโครงการ “เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดราคาพิเศษ”

148999959_1628629017525818_2129758594127095379_n

                                            สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำโครงการจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ
ชื่อโครงการ “เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดราคาพิเศษ”
โดยมีเป้าหมายดำเนินการในทุกอำเภอ กว่า 100 แห่ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงท่านใดมีจิตกุศล ที่มีศักยภาพ มีห้างร้าน บริษัท  มีธุรกิจมีสินค้า มีงานบริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายสิ่งของเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ฯลฯ หรือมีเพื่อนฝูง ที่มีจิตกุศล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ หอการค้าจังหวัดเพขรบูรณ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
สิ่งที่จะได้รับจากสกสค.คือ ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง  ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูง โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ห้าง ร้าน บริษัท สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ ทำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู เป็นต้น

                  สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัท และธุรกิจต่างๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศลได้เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดราคาพิเศษ”  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ที่ข้างล่างข้อความนี้