โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้สูงอายุที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป มีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน เข้าร่วมการดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ. 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

16105891_618632174991991_7414236987801166811_n

สนใจเข้าร่วมโครงการ Download ได้ที่นี่

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. 

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.  มอบอำนาจ กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. 

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. มอบอำนาจ กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง