รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรตินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการหอพัก สกสค.

Infographic สกสค.