แจ้งกำหนดการการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการลดภาระหนี้ฯ

กำหนดการ การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน

วันที่  8  ธันวาคม  2559

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์

S__32956420

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 056741314