แจ้งความจำนงหักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะให้หักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดสมุดบัญชี แล้วนำแบบฟอร์มที่ธนาคารกรุงไทย คืนให้ แนบหน้าสมุดธนาคาร ส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 331/7 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร 0 5672 1036 , 08 1972 8278 โทรสาร 0 5672 1036 ต่อ 0