โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปี 64

คลิปประชาสัมพันธ์ โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มี 4 ตอน
1) ตอนอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า เว็บลิงค์
2) ตอนอำเภอชนแดน เว็บลิงค์
3) ตอนอำเภอศรีเทพและอำเภอบึงสามพัน เว็บลิงค์
4) ตอนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เว็บลิงค์