“โครงการ คู่คิดครูผู้กู้ ผู้ค้ำ :อย่างบูรณาการ”

“โครงการ คู่คิดครูผู้กู้ ผู้ค้ำ :อย่างบูรณาการ” วันอังคารที่ 14 ก.ค.2563 เวลา 13:30 น. ณ สกสค.เพชรบูรณ์ ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ประธาน ประชุมหาแนวทาง จัดทำ MOU ระหว่า สกสค.เพชรบูรณ์ /กับ สอ.ครูเพชรบูรณ์ จำกัด /สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด /และธนาคารออมสินโดย ศูนย์บริหารหนี้ เขตเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหา กรณี สมาชิก ชพค./ชพส.ถูกฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งและถูกฟ้องล้มละลาย ภายใต้คำขวัญ “สกสค.ยุคใหม่ครองใจู้ผู้รับบริการ”

107803522_1830337987133746_7423514231267436754_n

107817859_1830337910467087_23415332646897632_n

108126091_1830338030467075_1363069935671798408_n

108261959_1830337967133748_3452525035068307377_n

109128993_1830337927133752_4135050443966067949_n