โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทย…ไร้ต้อกระจก”

โครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” โดย นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ รพ.ศุภมิตร สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาต้อกระจก และต้อหิน เป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้กับ ข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ,ญาติสายตรง ที่มีปัญหาโรคตา ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 081-9728278