โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”

37CF6510-8796-43C8-94B2-BA65BD0E947A

ขอเชิญชวน ข้าราชการ,ข้าราชการบำนาญ,ญาติสายตรง ที่มีปัญหาโรคตา ทางโรงพยาบาลศุภมิตร เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาต้อกระจกในพื้นที่ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น.