โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”

โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”
โดยโรงพยาบาลศุภมิตร จัดหน่วยคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับ ข้าราชการครู , ข้าราชการบำนษญ , ญาติสายตรง ที่มีปัญหาโรคตา เข้ารับการตรวจคัดกรองหาโรคต้อกระจก ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

1
2
3