ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเกษมสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์

IMG_0944 IMG_0894 IMG_0901 IMG_0906 IMG_0935 IMG_0938 IMG_0939 IMG_0944