มอบทุน “มูลนิธิทวี บุณยเกตุ”

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการ สำนักงาน.สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

มอบทุน “มูลนิธิทวี บุณยเกตุ”  ให้แก่ เด็กหญิงปาริฉัตร์  แซ่ท้าว  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ

ภาพนิ่ง1